行业资讯

张兆基:北极星已经形玉成方位出产系统

张兆基:北极星已经形玉成方位出产系统

简译:

7月10日 ,在中国制钟工业暨北极星创业百年数念年夜会上 ,北极星董事长张兆基发言。

发言中提到,自1915年最先,李东山及厥后者所开创的中国现代制钟工业横跨两个世纪 ,到今天已经走过100年过程,在中国计时仪器成长史上,留下了浓墨重彩的一笔 。由最初的“宝”字牌号 ,到今天的“北极星”牌号,已经形成机械钟表 、石英钟表 、技能用钟及零部件加工的全方位出产系统,是中国 ,也是世界上产物种类最齐、配套最完备的钟表出产企业 。

音译:

7yuè 10rì  ,zài zhōng guó zhì zhōng gōng yè jì běi jí xīng chuàng yè bǎi nián shù niàn nián yè huì shàng ,běi jí xīng dǒng shì zhǎng zhāng zhào jī fā yán 。

fā yán zhōng tí dào ,zì 1915nián zuì xiān  ,lǐ dōng shān jí jué hòu zhě suǒ kāi chuàng de zhōng guó xiàn dài zhì zhōng gōng yè héng kuà liǎng gè shì jì ,dào jīn tiān yǐ jīng zǒu guò 100nián guò chéng ,zài zhōng guó jì shí yí qì chéng zhǎng shǐ shàng  ,liú xià le nóng mò zhòng cǎi de yī bǐ  。yóu zuì chū de “bǎo ”zì pái hào ,dào jīn tiān de “běi jí xīng ”pái hào ,yǐ jīng xíng chéng jī xiè zhōng biǎo  、shí yīng zhōng biǎo 、jì néng yòng zhōng jí líng bù jiàn jiā gōng de quán fāng wèi chū chǎn xì tǒng  ,shì zhōng guó ,yě shì shì jiè shàng chǎn wù zhǒng lèi zuì qí 、pèi tào zuì wán bèi de zhōng biǎo chū chǎn qǐ yè 。

鸭脖yabo平台app - 娱乐下载

发表评论